Kotitalousvähennys on 50% kuluista

Koto­na tai vapaa-ajan asun­nol­la tee­te­tyn työn kus­tan­nuk­sis­ta voi saa­da koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen, joka vähen­ne­tään veros­ta 100 euron oma­vas­tuun ylit­tä­väl­tä osal­ta. Vähen­tää saa 50 % yri­tyk­sel­tä oste­tun työn kus­tan­nuk­ses­ta.

Koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen enim­mäis­mää­rä on 2400 € vuo­des­sa. Vähen­nys on hen­ki­lö­koh­tai­nen, joten puo­li­sot voi­vat saa­da vähen­nys­tä yhteen­sä jopa 4800 € vuo­des­sa. Vähen­nyk­sen saa myös van­hem­mil­le, iso­van­hem­mil­le ja appi­van­hem­mil­le oste­tuis­ta pal­ve­luis­ta.

Lisä­tie­toa koti­ta­lous­vä­hen­nyk­ses­tä voit lukea täs­tä lin­kis­tä.