Kylpyhuoneremontti

Tuom­me osaa­mi­sem­me remon­tin suun­nit­te­luun sekä toteu­tuk­seen. Teem­me koti­käyn­te­jä ja autam­me par­hai­den valin­to­jen teke­mi­ses­sä. Pit­kä koke­mus ja laa­duk­kai­den mate­ri­aa­lien käyt­tö on perus­ta kyl­py­huo­ne­re­mon­tin onnis­tu­mi­sel­le.

info@puuparoni.fi

Korsikuja 4, 90440 Kempele

050 432 4517

Puuparoni Ky

Pal­ve­lem­me kai­kis­sa remont­ti ja sanee­raus­tar­peis­sa sekä uudis­ra­ken­nus koh­teis­sa jous­ta­vas­ti ja toi­vei­ta­si kun­nioit­taen.

 

Yhteydenottolomake