Saunaremontti

Olem­me apu­na­si par­hai­den valin­to­jen teke­mi­ses­sä sau­na­re­mont­ti­si onnis­tu­mi­sek­si. Toteu­tam­me sau­na­re­mont­te­ja asiak­kaan toi­vei­den mukai­ses­ti pit­käl­lä koke­muk­sel­la.

info@puuparoni.fi

Korsikuja 4, 90440 Kempele

050 432 4517

Puuparoni Ky

Pal­ve­lem­me kai­kis­sa remont­ti ja sanee­raus­tar­peis­sa sekä uudis­ra­ken­nus koh­teis­sa jous­ta­vas­ti ja toi­vei­ta­si kun­nioit­taen.

 

Yhteydenottolomake