Kattoremontti

Onko kat­to­si käyt­töi­kän­sä pääs­sä? Kun on aika har­ki­ta katon uusi­mis­ta, Puu­pa­ro­ni tekee kat­to­re­mont­ti­si asian­mu­kai­ses­ti ja ammat­ti­tai­dol­la. Kat­to­re­mont­ti nos­taa talon arvoa, joten talo­kaup­po­ja suun­nit­te­le­van on hyvä tar­kis­taa katon kun­to ja ryh­tyä tar­vit­taes­sa toi­men­pi­tei­siin. Asian­mu­kai­ses­ti asen­net­tu kat­to takaa mie­len­rau­haa.

info@puuparoni.fi

Korsikuja 4, 90440 Kempele

050 432 4517

Puuparoni Ky

Pal­ve­lem­me kai­kis­sa remont­ti ja sanee­raus­tar­peis­sa sekä uudis­ra­ken­nus koh­teis­sa jous­ta­vas­ti ja toi­vei­ta­si kun­nioit­taen.

 

Yhteydenottolomake