Keittiöremontti

Suun­ni­tel­laan ja toteu­te­taan yhdes­sä keit­tiö­re­mont­ti­si vas­taa­maan arkie­lä­mä­si tar­pei­ta. Tavoit­tee­na on teh­dä oikean arjen tar­pei­ta ja suju­vuut­ta pal­ve­le­va keit­tiö.

Puu­pa­ro­nin kaut­ta on mah­dol­lis­ta saa­da myös yksit­täis­pa­kat­tu­ja, kasaa­mat­to­mia kalus­te­run­ko­ja (keit­tiö-, kyl­py­huo­ne- ja kome­ro­run­got, kaik­ki stan­dar­di­koot). Kaut­tam­me on mah­dol­lis­ta saa­da täy­del­li­set kalus­te­toi­mi­tuk­set heloi­neen, ovi­neen ja työ­ta­soi­neen.

info@puuparoni.fi

Korsikuja 4, 90440 Kempele

050 432 4517

Puuparoni Ky

Pal­ve­lem­me kai­kis­sa remont­ti ja sanee­raus­tar­peis­sa sekä uudis­ra­ken­nus koh­teis­sa jous­ta­vas­ti ja toi­vei­ta­si kun­nioit­taen.

 

Yhteydenottolomake